„Sirius“ se žali zbog namještanja tendera

Banjolučka kompanija „Sirius 2010“ oborila je tender „Vodovoda“ Banja Luka jer je nabavka na koju su se žalili, kako tvrde, bila namještena za jednog ponuđača.

Banjalučki „Vodovod“ je u septembru raspisao nabavku vodomjera sa daljinskim očitavanjem, a „Sirius“ tvrdi da je u tehničkim specifikacijama ovog tendera vidljivo da postoji samo jedan ponuđač koji može ispuniti date uslove.

„Sirius“, precizirajući uslove iz tenhničke specifikacije za koje smatraju da su sporni ističe da se ovako definisanim uslovima ograničava konkurencija, te da „Vodovod“ svjesno narušava jedno od osnovnih načela postupka javnih nabavki, a to je načelo aktivne konkurencije.

- Tenderska dokumentacija sačinjena je na način da pogoduje samo određenom ponuđaču - upozoravaju u „Siriusu“.

Ova kompanija se, između ostalog, žalila na to što je „Vodovod“ zadržao uslov odobrenja tipa mjerila u BiH vodomjera.

Tvrde da je sporno to što postoji samo jedan ponuđač koji posjeduje sertifikat o odobrenju tipa mjerila u BiH.

„Sirius“ je u žalbi istakao sedam žalbenih navoda u kojima ističu da „Vodovod“ favorizuje samo jednog ponuđača.

- Svaki drugi ponuđač za buduću javnu nabavku koju planira ugovorni organ, a tiče se prenosa podataka će biti u podređenom položaju jer neće biti kompatibilan sa opremom koja je predmet ove nabavke za vodomjere sa daljinskim očitanjem. Ovakvim načinom se jasno ograničava konkurencija i favorizuje se samo jedan ponuđač u svemu - navode u „Siriusu“.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je od ukupno sedam žalbenih navoda usvojila samo jedan, dok je druge proglasila neosnovanim.

- Žalba se djelimično usvaja kao osnovana i poništava se tenderska dokumentacija - istaknuto je u KRŽ-u.

Ovo je rijedak ako ne i jedinstven slučaj u kome je „Sirius“ nezadovoljan tenderskim uslovima, s obzirom na to da je upravo ova firma jedan od glavnih favorita na tendrima koje raspisuju institucije RS i javna preduzeću.

Među najznačajnijim tenderima koje su u ovoj godini dobili su onaj od Grada Doboja za elektroinstalacije u iznosu od 1,3 miliona KM, takođe su nedavno i od Ministarstva finansija Republike Srpske dobili posao nabavki usluga oracle licenci vrijedan oko pola miliona maraka, a takođe redovno dobijaju poslove od Službe predsjednika RS, a o čemu je CAPITAL ranije pisao.

capital.ba

Tagovi: