Stanivuković davao povišice saradnicima kršeći odluku Vlade

Budžetska inspekcija Ministarstva finansija RS  je utvrdila da naknade za 16 najbližih saradnika gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu isplaćivane u skladu sa važećom odlukom Vlade RS koja reguliše tu oblast.

Kontrola je obavljena na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a nakon krivične prijave koju je u junu podnio predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića za zloupotrebu službenog položaja, odnosno da je isplatio veća primanja za 16 svojih najbližih saradnika.

Ovo pitanje je bila tema današnjeg Kolegijuma Skupštine grada Banja Luka na kojem je Ninković tražio da se njemu i odbornicima dostavi zapisnik o toj kontroli.

Zapisnik nisu dobili, ali je gradski menadžer Bojan Kresojević  prisutnima rekao da je nalaz inspekcije da dodaci za složenost posla za 16 zaposlenih nisu obračunati u skladu sa odlukom Vlade RS, koja zamjenjuje opšti kolektivni ugovor, odluke o visini plate naknada i dodatka iz 2016. godine.

- Ta odluka definiše mogućnost isplate dodatka na platu, ali eksplicitno ne navodi dodatak po osnovu složenosti posla. Isto tako, ta odluka govori da se nižim aktima posebnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o platama i ugovorom o radu ne mogu propisati manja prava radnika  nego što je propisano Zakonom o radu u tom momentu. Budžetska inspekcija je zauzela stav da složenost posla ne daje mogućnost poslodavcu da povećava platu po tom osnovu - kazao je Kresojević.

Naveo je da u Gradskoj upravi trenutno 403 zaposlena imaju dodatak po osnovu složenosti posla i da je jedan od njih sekretar Skupštine.

Kaže da Ninković nije tražio da se te naknade umanje za, na primjer sekretara Skupštine, već samo za tih 16 zaposlenih. Kazao je da su raspoloženi da dostave zapisnik, ali pod uslovom da se zakaže sjednica sa tačkama koje je gradonačalnik uputio u skupštinsku proceduru.

Ninković je  kazao da se radi o čistoj ucjeni.

Napomenuo je da je krivičnu prijavu predao 8. juna za zloupotrebu položaja protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića odnosno da je isplatio veća primanja za 16 najbližih saradnika .

- Sumnjam da je time nagradio svoje poslušnike - kazao je Ninković.

Nakon što nisu dobili zapisnik kolegijum je usvojio zaključak da u roku od 24 sata Grad Banjaluka dostavi Skupštini grada zapisnik o kontroli budžetske inspekcije koja je kontrolisala isplate plata za tih 16 službenika od 2021 do juna 2023. godine.

capital.ba

Tagovi: