Tesla je u detalje opisao šta će nam se dogoditi (VIDEO)

Nikola Tesla, izumitelj i vizionar, već je u prvoj polovini 20. vijeka predvidio tehnološke inovacije koje danas oblikuju naš svijet.

Njegove ideje o budućnosti, iznesene u raznim intervjuima i predavanjima, i danas ostavljaju bez daha svojom preciznošću i dalekovidnošću.

Masovna komunikacija i lični uređaji

Još 1926. godine, Tesla je predvidio razvoj malih ličnih uređaja koji će omogućiti masovnu komunikaciju. Rekao je: "...preko televizije i telefonije vidjećemo i čuti jedni druge savršeno kao da smo licem u lice, usrkos razdaljinama hiljadama kilometara... Čovjek će moći nositi jednu u džepu prsluka.“

Zaštita okoline

Tesla je 1935. godine predvidio osnivanje agencije posvećene zaštiti okoline, što se ostvarilo 1970. godine osnivanjem Američke agencije za zaštitu okoline (EPA). Izjavio je: "Zagađenje naših plaža kakvo danas postoji oko Njujorka će našoj djeci i unucima izgledati nezamislivo kao što se nama čini život bez vodovoda."

Fokus na obrazovanje i nauku

Tesla je vjerovao da će nacije u budućnosti više ulagati u obrazovanje i nauku nego u rat.

"Biće slavnije boriti se protiv neznanja nego poginuti na bojnom polju. Otkriće nove naučne istine biće važnije od prepirki diplomata," rekao je 1935. godine.

Promjena uloga polova

Tesla je sa strahopoštovanjem predvidio buđenje ženskog intelekta, tvrdeći da će žene postati superiorne u obrazovanju, dostignućima i vođenju.

"Ova borba ljudske žene ka ravnopravnosti polova završiće se u novom polnom poretku, sa ženom kao superiornom,“ izjavio je 1926. godine.

Automatizacija i roboti

Tesla je takođe predvidio dolazak robota koji će zamijeniti ljudski rad.

"Rješenje naših problema ne leži u uništavanju, već u ovladavanju mašinom... Nebrojene aktivnosti koje i danas obavljaju ljudske ruke obavljaće automati... U dvadeset prvom vijeku robot će zauzeti mjesto robskog rada," izjavio je 1935. godine.

Međunarodna putovanja i razumijevanje

Tesla je vjerovao da će leteće mašine omogućiti međunarodna putovanja bez goriva, što će smanjiti tenzije između nacija i rasa. "...to će biti politički efikasno usklađivanjem međunarodnih interesa; stvorit će razumijevanje umjesto razlika,” rekao je 1926. godine.

Bežični prenos informacija

U Teslino vrijeme, vijesti su se prenosile putem štampanih novina, ali on je predvidio budućnost u kojoj će se vijesti dostavljati bežično, direktno u domove.

"Moći ćemo prisustvovati i čuti događaje – inauguraciju predsjednika, svjetske serije, pustoš zemljotresa ili teror bitke – baš kao da smo prisutni," izjavio je 1926. godine.

Bežična energija

Tesla je vjerovao da će bežični prijenos energije revolucionirati proizvodnju i potrošnju energije.

"Kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos će biti revolucionisani. Filmovi su već prenošeni bežičnim putem na kratke udaljenosti. Kasnije će udaljenost biti neograničena,” rekao je 1926. godine.

Čitanje misli

Tesla je takođe istraživao mogućnost čitanja misli putem refleksije slika formiranih u umu na retini oka.

"Predmeti koje čovjek zamišlja jasno bi se reflektirali na ekranu kako se formišu, i na taj način bi se mogla pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi bi tada zaista bili kao otvorene knjige,“ izjavio je 1933. godine.

Nikola Tesla bio je mnogo više od izumitelja; bio je vizionar koji je svojim idejama oblikovao svijet u kojem danas živimo. Njegove predikcije i dalje inspirišu inovacije i promjene, pokazujući koliko je dalekovidan bio njegov um, prenosi Klik.hr.

Tagovi: